FinTech

30 lis 2022

W numerze omawiamy między innymi:

  • podpisaną przez Prezydenta RP i opublikowaną w Dzienniku Ustaw tzw. ustawę antylichwiarską, która wprowadza nadzór nad instytucjami pożyczkowymi (LendTech) oraz zmienia przepisy w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytu;
  • przyjęte przez Radę UE rozporządzenie DORA;
  • nową wersję projektu ustawy mającej zapewnić rozwój rynku finansowego, w ramach której proponuje się istotną nowelizację przepisów w zakresie outsourcingu bankowego (projekt UD235);
  • stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie działań zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w zakresie cyberbezpieczeństwa;
  • najnowsze wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) dotyczące zdalnego onboardingu klientów.

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.