FinTech

31 maj 2023

W numerze omawiamy między innymi:

  • nowe obowiązki dostawców usług płatniczych wynikające z nowelizacji ustawy o VAT;
  • regulacje dla rynku kryptoaktywów na gruncie MiCA;
  • nową wersję projektu UD235 w zakresie zmian w outsourcingu bankowym;
  • zmiany wynikające z nowego projektu ustawy o sygnalistach;
  • poprawki zaproponowane do AI Act.