FinTech

30 cze 2021

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego opracowania prezentujemy najnowsze zmiany prawne oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (m.in. projekt rozporządzenia ws. stanowisk i funkcji będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytucje na szczeblu krajowym oraz unijnym.

W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:
☑ KNF – publikacja stanowiska ws. polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 r.;
☑ GIIF – publikacja komunikatu ws. działań podejmowanych przez instytucje obowiązane w przypadku realizacji przez klienta transakcji niezgodnych z wiedzą tej instytucji o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności;
☑ PUODO – publikacja na temat nowych standardowych klauzul umownych dot. transferu danych osobowych poza teren EOG;
☑ EBA – publikacja raportu dot. gotowości dostawców usług płatniczych do stosowania SCA w kontekście transakcji kartowych realizowanych w e-commerce;
☑ EIOPA – publikacja sprawozdania na temat zasad zarządzania sztuczną inteligencją w sektorze ubezpieczeniowym;
☑ EIOD – publikacja opinii ws. projektu rozporządzenia MICA.

W przygotowanym materiale znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.