FinTech

29 lip 2021

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W najnowszym wydaniu znajdą Państwo omówienie:

  • uchwalonych zmian prawnych – ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu AML/ CFT 
  • projektowanych zmian prawnych – w tym projektu zmian niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, zwłaszcza w kontekście outsourcingu zagranicznego i możliwości dalszego podoutsourcingu 
  • wybranych inicjatyw UKNF – w tym komunikatu dotyczącego rozliczania kredytów konsumenckich oraz badań w zakresie kryptoaktywów
  • wybranych inicjatyw innych organów krajowych – w tym publikacji PUODO dotyczącej nowych wytycznych EROD w zakresie pojęć administratora oraz procesora, a także swobodnego przepływu danych do UK 
  • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA) – w tym sprawozdania EUNB w zakresie funkcjonowania RegTech w UE oraz projektu wytycznych EBA ws. ograniczonej sieci na gruncie dyrektywy PSD2 
  • inicjatyw innych instytucji zagranicznych – w tym projektu KE nowych ram prawnych

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.