FinTech

31 sie 2021

Zapraszamy do lektury sierpniowego wydania newslettera FinTech!

W najnowszym numerze znajdą Państwo omówienie:

  • uchwalonych zmian prawnych – rozporządzenia 2021/1230 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie płatności transgranicznych w Unii Europejskiej
  • projektowanych zmian prawnych – w tym projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz projektu zmian ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • wybranych inicjatyw Polish Financial Supervision Authority – w tym projektu w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach
  • wybranych inicjatyw innych organów krajowych – w tym publikacji Prezesa UODO dotyczących konsultacji EROD odnoszących się do kodeksów postępowania jako zabezpieczenia przy transferze danych osobowych oraz polskiej wersji językowej wytycznych dotyczących rozpoznawania twarzy face recognition 
  • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA) – w tym raportu European Securities and Markets Authority (ESMA) ws. wykorzystania FinTech przez centralne depozyty papierów wartościowych
  • raportu estońskiego banku centralnego dotyczącego potencjalnego wykorzystania technologii blockchain dla wdrożenia cyfrowego euro

Informujemy również o newsach w sektorze FinTech oraz nadchodzących wydarzeniach tematycznych, w tym konferencji Legal FinTech 2021 w dniu 16 września 2021 r. organizowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck i SPNT.