FinTech

30 wrz 2021

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem newslettera FinTech, w którym omawiamy najnowsze regulacje w sektorze instytucji finansowych! 

W obecnym numerze znajdą Państwo omówienie:

  • uchwalonych zmian prawnych – nowelizacji ustawy o Bankowy Fundusz Gwarancyjny, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, a także zmian ustawy o usługach płatniczych
  • projektowanych zmian prawnych – w tym projektu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych
  • wybranych inicjatyw Polish Financial Supervision Authority – w tym decyzji o nałożeniu kar administracyjnych
  • wybranych inicjatyw innych organów krajowych – w tym komunikatu UOKiK ws. modyfikacji mechanizmu rozliczania wykorzystanych pieniędzy z kart prepaid w Prawie telekomunikacyjnym 
  • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA) – w tym sprawozdania European Banking Authority na temat platformizacji unijnego europejskiego sektora bankowego i usług płatniczych