FinTech

30 lis 2021

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W obecnym numerze w szczególności omawiamy inicjatywy podejmowane przez:

  • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – publikacja stanowiska dot. zasad działalności dostawców usług finansowania społecznościowego (crowdfunding) w okresie przejściowym;
  • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – publikacja nt. rozpoczęcia konsultacji publicznych dot. nowelizacji regulacyjnych standardów technicznych ws. silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych, i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (RTS ws. SCA CSC);
  • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – publikacja wytycznych ws. licencjonowania instytucji kredytowych (banking);
  • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – publikacja projektu regulacyjnych standardów technicznych ws. zarządzania portfelami pożyczek w ramach usług finansowania społecznościowego;
  • Financial Action Task Force (FATF) – aktualizacja wytycznych ws. podejścia opartego na ryzyku do aktywów wirtualnych i dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (AML).