FinTech

31 sty 2022

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym, grudniowo 2021 – styczniowym 2022 newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W numerze omawiamy inicjatywy podejmowane przez:

  • Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) – publikacja stanowiska w sprawie stosowania wymogów w zakresie zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami produktu;
  • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA, EUNB) – publikacja Wytycznych dotyczących wykorzystania rozwiązań w zakresie zdalnego onboardingu klienta;
  • Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) – publikacja komunikatów GIIF, m.in. w sprawie ogólnogrupowych procedur w zakresie AML/ CFT oraz korzystania z usług podmiotów trzecich (partnerów outsourcingowych) przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego;
  • Europejską Radę Ochrony Danych (EROD) – publikacja Wytycznych w sprawie prawa do dostępu do danych osobowych oraz pisma w sprawie zgody stosowania plików cookie;
  • Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) – publikacja Strategii Cyfrowej Transformacji.