FinTech Newsletter

24 lip 2020

Kluczowe zmiany dla instytucji finansowych w pigułce!

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera FinTech dotyczącego aktualnych regulacji prawnych odnoszących się do działalności instytucji finansowych (m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, krajowych instytucji płatniczych etc.).

W newsletterze znajdą Państwo najpotrzebniejsze informacje dotyczące:

  • zmian prawnych – m.in. w zakresie nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej UDURR) w związku z rozszerzeniem uprawnień nadzorczych KNF wobec zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;
  • inicjatyw KNF i innych krajowych organów nadzoru PUODOO) – w tym komunikat UKNF z 21.7.2020 r. dot. realizacji przez banki prawa wnioskującego o kredyt do uzyskania wyjaśnień nt. oceny zdolności kredytowej;
  • stanowisk europejskich urzędów nadzoru EBAA, EIOPA i ESMA) i innych instytucji, w tym projekt wytycznych EDPB, ERODD) ws. relacji PSD2 i RODO