FinTech

19 paź 2020

Zapraszamy do lektury newslettera #FinTech dot. najnowszych regulacji prawnych odnoszących się do działalności szeroko pojętych instytucji finansowych.

W treści materiału znajdą Państwo m.in. omówienie:

  • wprowadzonych zmian prawnych: rozporządzenia MF z 17.9.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych
  • projektowanych zmian prawnych w UE, w tym: projektu rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów, oraz projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dla infrastruktury opartej na DLT
  • wybranych inicjatyw KNF, w tym: komunikatu w sprawie przyjęcia rekomendacji z, informacji w sprawie konsultacji EIOPA dot. wykorzystania scenariuszy zw. z ryzykiem zmian klimatycznych w ramach ORSA, i informacji dot. stosowania wskaźników referencyjnych pochodzących z Wielkiej Brytanii po 31.12.2020 r.
  • wybranych inicjatyw europejskich urzędów nadzoru, w tym: informacja o rozpoczęciu konsultacji EBA w sprawie zmiany wytycznych dot. zgłaszania incydentów operacyjnych oraz zw. z bezpieczeństwem na gruncie PSD2 –  konsultacje trwają do 14.12.2020 r.
  • inicjatyw innych instytucji: komunikat KE ws. unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych