FinTech Newsletter

25 cze 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym FinTech Newsletterem dotyczącym ostatnich regulacji prawnych dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych. W treści naszego opracowania prezentujemy najświeższe zmiany prawne (tzw. Tarcza 4.0) oraz projektowane regulacje.

W numerze również przedstawiamy:

  • inicjatywy UKNF i innych krajowych organów nadzoru PUODOO – w tym stanowisko UKNF z 2.6.2020 r. dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych;
  • zmiany prawne – ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Tarcza 4.0, która dzisiaj weszła w życie;
  • stanowiska europejskich organów nadzoru (EBAA i ESMA) i innych instytucji (KEE), w tym:
  • nowe odpowiedzi EUNB w ramach Single Rulebook Q&A w odniesieniu do zwolnień z wymogu silnego uwierzytelniania klienta (SCAA) w odniesieniu do realizacji przelewu pomiędzy rachunkami własnymi;
  • projekt wytycznych ESMA w sprawie outsourcingu do dostawców chmury obliczeniowej (CC) – konsultacje będą trwać do 1.9.2020 r.;