FinTech

24 lis 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego opracowania prezentujemy niedawno uchwalone regulacje (m.in. unijne rozporządzenie ws. crowdfundingu) oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (m.in. nowe rozporządzenie ws. informacji i dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów na szczeblu krajowym oraz unijnym. W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:

  • UKNF – stanowisko ws. robo-doradztwa;
  • EBA – opinia ws. uwzględniania ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowania terroryzmu w procesie przeglądu nadzorczego i oceny;
  • EIOPA – komunikat ws. konsekwencji Brexitu na działalność zakładów ubezpieczeń ze Zjednoczonego Królewstwa;
  • ESMA – nowe Q&A dla rynku kapitałowego.