FinTech

21 gru 2020

Zapraszamy do zapoznania się z grudniowym numerem newslettera FinTech dot. najnowszych regulacji prawnych odnoszących się do działalności instytucji finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, krajowe instytucje płatnicze etc.).

W treści materiału znajdą Państwo omówienie:

  • wprowadzonych zmian prawnych – rozporządzenia MFFiPR ws. zakresu informacji oraz rodzaju dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia KIP – wejdzie w życie 29.12.2020 r.
  • projektowanych zmian prawnych, w tym projektów rozporządzenia European Parliament i Rady ws. konkurencyjnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym, (Digital Markets Act, DMA) oraz rozporządzenia PEiR ws. jednolitego rynku usług cyfrowych (Digital Services Act; DSA) oraz nowej dyrektywy ws. środków na rzecz cyberbezpieczeństwa w UE (NIS2)
  • wybranych inicjatyw UKNF, w tym Q&A ws. komunikatu chmurowego
  • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA), w tym infomracji EUNB o zakończeniu okresu przejściowego w relacjach pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem w dniu 31.12.2020 r.
  • inicjatyw innych instytucji zagranicznych, w tym International Monetary Fund: Legal Aspects of Central Bank Digital Currency: Central Bank and Monetary Law Considerations