FinTech

19 mar 2021

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech! W treści przygotowanego opracowania prezentujemy niedawno uchwalone regulacje (m.in. związane z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych) oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (nowelizacja ustawy AML/CFT oraz projekt Prawa komunikacji elektronicznej).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytucje na szczeblu krajowym oraz unijnym.

W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:

  • UKNF – odroczenie obowiązku stosowania ESEF;
  • PUODO – publikacja na temat wykorzystywania danych biometrycznych;
  • EBA – wytyczne ws. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynników uwzględnianych na potrzeby oceny ryzyka AML/CFT;
  • ESMA – rozpoczęcie konsultacji nad RTS dla celów rozporządzenia ws. #crowdfundingu;
  • EBC i KE – prace związane z wprowadzeniem cyfrowego euro.
  • Miłej lektury!