FinTech Newsletter

28 sie 2020

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera FinTech dotyczącego aktualnych regulacji prawnych odnoszących się do działalności instytucji finansowych (m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, krajowych instytucji płatniczych etc.).

W newsletterze znajdą Państwo najpotrzebniejsze informacje dotyczące:

  • płatniczej instytucji w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej m.in. projektowanych zmian prawnych;
  • inicjatyw KNF i innych krajowych organów nadzoru (PUODO) – w tym informacje nt. projektu stanowiska UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami oraz publikacji PUODO z dnia 24.7.2020 r. nt. konsultacji w sprawie współzależności dyrektywy PSD2 i RODO;
  • inicjatyw europejskich urzędów nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA) w tym opublikowania przez EBA nowych odpowiedzi na pytania zgłoszone w ramach Single Rulebook Q&A oraz opublikowanie przez EIOPA odpowiedzi krajowych organów nadzorczych ws. stosowania wytycznych dot. outsourcingu do dostawców chmury obliczeniowej w sektorze ubezpieczeniowym. Polska pozostaje jedynym państwem, które wybrało tzw. podejście krajowe.