FinTech

28 maj 2021

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego opracowania prezentujemy nadchodzące zmiany prawne oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (m.in. prezydencki projekt nowelizujący ustawę o usługach płatniczych oraz założenia do projektu ustawy dot. crowdfundingu).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytucje na szczeblu krajowym oraz unijnym.

W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:

  • UKNF – publikacja raportu z prac zespołu ds. innowacji finansowych FinTech oraz metodyki BION 2021 dla banków;
  • NBP – publikacja na temat pieniądza cyfrowego banku centralnego;
  • EBA – publikacja na temat prowadzonych konsultacji ws. centralnej bazy danych AML/CFT;
  • EIOPA– publikacja na temat trwających konsultacji ws. wykorzystania blockchain oraz smart contracts w sektorze ubezpieczeniowym.

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.