Formy wsparcia dla ludzi kultury w obliczu prawnych ograniczeń działalności kulturalnej off-line wprowadzonych w celu przeciwdziałania COVID-19

17 kwi 2020

Zapraszamy do lektury naszego nowego materiału dedykowanego twórcom, artystom oraz wszystkim innym podmiotom działającym w sektorze szeroko pojętej kultury, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie istniejących oraz planowanych programach wsparcia oferowanego przez różnorodne podmioty (m.in. Ministra Kultury, instytucje podległe ministrowi, urzędy miasta, organizacje zbiorowego zarządzania, urzędy marszałkowskie, fundacje, stowarzyszenia, prywatne firmy), w tym trudnym koronawirusowym okresie.