Fundusz dla MŚP

09 maj 2023

Uwaga! W ramach funduszu „Ideas Powered for business” od 26 kwietnia 2023 roku można się ubiegać nie tylko o zwrot środków na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych, ale również wnioskować o dofinansowanie do zgłoszeń wynalazków oraz nowych odmian roślin. Dotacja przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. O dofinansowanie mogą się ubiegać także przedsiębiorcy, którzy uzyskali dotację z Funduszu MŚP w poprzednich latach. Dotacja nie działa z mocą wsteczną, koszty działań przeprowadzonych przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji nie mogą zostać zwrócone. Fundusz działa do 8 grudnia 2023 r. Radzimy jednak nie zwlekać z decyzją! Ilość środków jest ograniczona – dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym alercie.