Fundusz dla MŚP

25 sty 2023

Już są! Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach funduszu „Ideas Powered for Business” na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych. O dofinansowanie mogą się ubiegać także przedsiębiorcy, którzy uzyskali dotację z Funduszu MŚP w poprzednich latach.

Dotacja nie działa z mocą wsteczną, koszty działań przeprowadzonych przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji nie mogą zostać zwrócone.

Fundusz działać będzie do 8 grudnia 2023 r. Nie zwlekaj! Ilość środków jest ograniczona – dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.