IP

22 cze 2022

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnym wydaniem IP Legal Alert, w którym omawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w projekcie nowej ustawy prawo własności przemysłowej.

W numerze:

  • Zmiany dotyczące zgłoszenia wzorów użytkowych, budzą chyba najwięcej kontrowersji. Czy zasadnie?
  • Najważniejsze zmiany w nowej ustawie prawo własności przemysłowej dotyczące znaków towarowych
  • Urząd Patentowy RP przyspiesza procedowanie – rezygnacja z obligatoryjnych rozpraw w postępowaniu spornym
  • Projekt nowej ustawy PWP wprowadza nieznaną wcześniej w polskim prawie patentowym koncepcję wstępnego zgłoszenia wynalazku
  • Już nie korzystanie, a postać wzoru nie może być sprzeczna z porządkiem publicznym czy dobrymi obyczajami
  • Zmiany w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP