IP

01 lip 2021

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Legal Alert.

W numerze m.in.:

  • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20
  • Związanie organu (Urzędu Patentowego RP) oceną dokonaną przez sąd administracyjny
  • Czy klocki Lego będą nadal chronione w Unii Europejskiej, czyli kilka uwag na tle wyroku Sądu z 24 marca 2021 r. w sprawie T-515/19 (Lego A/S przeciwko EUIPO i Delta Sport Handelskontor GmbH)
  • Europa chce przeciwdziałać naruszeniom praw własności intelektualnej
  • „Sprzedaż” dóbr cyfrowych opatrzonych NFT względem prawa autorskiego