IT-Tech

02 sie 2021

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera IT-Tech.

W numerze:

  • IP Box a dochody uzyskane z udostępnienia oprogramowania SaaS
  • Jak dostawca rozwiązań IT może dokonywać waloryzacji wynagrodzenia?
  • Zakaz konkurencji w umowach z konsultantami IT
  • Zawezwanie nie przerwie biegu przedawnienia?
  • Nowelizacja rozporządzenia eIDAS
  • Europejski Akt w sprawie danych oraz rewizja dyrektywy w sprawie ochrony prawnej baz danych – rozpoczęcie konsultacji