IT-Tech

14 paź 2021

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera IT-Tech!

W numerze:

  • Podatek u źródła przy usługach chmurowych
  • Legalna dekompilacja programu komputerowego na potrzeby naprawy błędów przesądzona przed TS UE
  • Zabezpieczenia nabycia majątkowych praw autorskich w umowach na body leasing w IT
  • Istota Contributor License Agreement (CLA) i jego wykorzystanie
  • Polski hub europejskiej inicjatywy Gaia-X, zainaugurował swą działalność w Polsce
  • Czy kolejne wyroki TSUE położą kres pakietom no limit?
  • Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego podpisana przez Prezydenta
  • Wejście w życie ustawy o e-doręczeniach