IT-Tech

15 lut 2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem IT-Tech!

W numerze:

  • UZP opublikowało finalna wersję Rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne (tom II) – jak przygotować OPZ na system IT?
  • Regulacyjne cybertsunami
  • Exit plan – potężne narzędzie w rękach zamawiającego chmurę
  • 50% koszty i IP Box, czyli ulgi podatkowe dla pracowników z branży IT
  • Zakończenie publicznych konsultacji Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii w zakresie regulacji sztucznej inteligencji
  • Usługi telekomunikacyjne dla osadzonych – planowane ciche upaństwowienie rynku
  • Kara umowna za zwłokę bez określonego limitu
  • Nowy, „słabszy” skutek zawezwania do próby ugodowej: zawieszenie zamiast przerwania biegu przedawnienia