IT-Tech

09 maj 2022

Zachęcamy do zapoznania się z majowym wydaniem newslettera IT-Tech!

W numerze:

  • Outsourcing IT w decyzji PUODO
  • Dostawca narzędzi IT odpowie za wykorzystanie ich przez kartel
  • Publikacja projektu Aktu w sprawie danych (Data Act) – rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich
  • Data Act – jak wpłynie na umowy chmurowe?
  • Wytyczne Datatilsynet dotyczące przetwarzania danych osobowych w chmurze
  • Czy blockchain zrewolucjonizuje komunikację z klientem? Rośnie popularność trwałego nośnika opartego na technologii „łańcucha bloków”
  • Stanowisko amerykańskiego Copyright Office dot. ochrony prawnoautorskiej utworów stworzonych przez systemy tzw. sztucznej inteligencji