IT-Tech

25 sie 2022

W numerze:

  • Prawne aspekty stosowania web scrapingu
  • Nie każdy podmiot świadczący usługę komunikacji interpersonalnej zostanie włączony do KSC
  • Jak Polska planuje walczyć z nadużyciami w komunikacji elektronicznej?
  • Opublikowano poprawki do pierwszych w historii ram prawnych dotyczących sztucznej inteligencji
  • SLA – element, o który warto zadbać w umowie z dostawcą chmury obliczeniowej
  • Opublikowano nowy projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej
  • Uchylenie zakazu potrącania kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego