IT-Tech

17 mar 2021

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera IT-Tech.

W numerze:

  • Nowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
  • „Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020” uchwalona
  • Wytyczne SWIPO pomogą uniknąć chmurowego vendor lock-in
  • Dekompilacja na potrzeby naprawy błędów możliwa, jeśli nie zabrania tego umowa – wnioski z opinii Rzecznika Generalnego w sprawie C 13/20 Top System S.A. z dnia 10 marca 2021 r.
  • Wstrzymanie świadczenia serwisu oprogramowania a obowiązek zapłaty wynagrodzenia
  • Skuteczność depozytu kodów źródłowych w przypadku upadłości wykonawcy
  • Dokumentacja dotycząca rozliczeń 50% kosztów uzyskania przychodów