IT-Tech Newsletter

18 sie 2020

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru IT-TECH!

W numerze m.in.:

  • omówienie stanu prac nad Prawem Komunikacji Elektronicznej (PKE),
  • przedstawienie rozporządzenia w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, które stanowi polską implementację unijnego Toolboxa 5G,
  • informacje na temat prac ENISY dotyczących certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów ICT,
  • status prac nad rekomendacjami UZP dotyczącymi systemów informatycznych i sprzętu.