Legal Alert: Fundusz dla MŚP 2024

25 sty 2024

Już są! Dotacje na 2024 rok dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie (na terytoriach, które w momencie składania wniosku znajdują się pod skuteczną kontrolą rządu Ukrainy) na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
 
W ramach programu można wnioskować również o dofinansowanie do zgłoszeń wynalazków oraz nowych odmian roślin.
 
Dotacja nie działa z mocą wsteczną, koszty działań przeprowadzonych przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji nie mogą zostać zwrócone.
 
Fundusz działa do 6 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków. Nie zwlekaj! Ilość środków jest ograniczona – dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) poinformował, że ze względu na wysokie zainteresowanie uzyskiwaniem refundacji na ochronę patentową wynalazków, wyczerpuje się pula finansowa w tym zakresie. Bon 3 (patenty) zostanie zamknięty 18 marca 2024r.
 
Więcej informacji znajdziesz w naszym alercie.