Prawo podatkowe

14 paź 2020

Przedstawiamy zestawienie najważniejszych projektowanych zmian podatkowych, które są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych. Niektóre zmiany budzą wiele kontrowersji (jak opodatkowanie spółek komandytowych), inne są oceniane bardzo pozytywnie (jak wprowadzenie podatku estońskiego).

W treści materiału znajdą Państwo m.in.:

  • Opodatkowanie spółek komandytowych
  • Opodatkowanie spółek jawnych
  • Spółki nieruchomościowe
  • Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, tzw. polityka podatkowa
  • Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Pozostałe zmiany w u.p.d.o.p. oraz u.p.d.o.f.
  • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT estoński)