Prawo Pracy

27 lip 2023

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj oraz Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

  • Ustawodawstwie w zakresie zabezpieczenia społecznego w przypadku transgranicznej pracy zdalnej,
  • Podwyższeniu wartości posiłków finansowanych przez pracodawcę, która podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • Zatruciu w czasie przerwy w pracy, które jest wypadkiem przy pracy,
  • Zwolnieniu z PIT świadczenia z tytułu choroby zawodowej,
  • Wydłużeniu okresu legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy,
  • Wyroku TSUE – nieprzekazanie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacji o zwolnieniach grupowych nie jest podstawą do zakwestionowania zwolnień,
  • Zmianie wysokości odpisu na ZFŚŚ,
  • Dyscyplinarnym zwolnieniu pracownika a odmowie noszenia maseczki w trakcie pandemii,
  • Dłuższym terminie na szkolenia okresowe po odwołaniu zagrożenia epidemicznego,
  • Zmianach w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.

Zapraszamy do lektury!