Prawo pracy

22 wrz 2020

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informację o:

  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku
  • wzroście wysokości zasiłku dla bezrobotnych
  • wyjaśnieniach MRPiPS ws. braku możliwości łączenia urlopu wypoczynkowego z przestojem
  • nowej regulacji czasu pracy kierowców w ramach pakietu mobilności
  • zasadach stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy w świetle komunikatu UODO