Life-Science

20 maj 2022

W numerze:

  • O ryzyku naruszenia praw konsumentów przy sprzedaży suplementów: im więcej zarzutów, tym więcej kar?
  • Zmiany w zasadach reklamy wyrobów medycznych
  • Konopie indyjskie w Polsce – istotne zmiany w ustawodawstwie, orzecznictwie i na rynku
  • Nowa ustawa winiarska