Life Science

10 mar 2021

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem Life Science.

W bieżącym numerze:

  • Przepakowanie wyrobu medycznego w ramach importu równoległego musi być oceniane na podstawie tych samych kryteriów co przepakowywanie produktów leczniczych
  • NOVEL FOOD – czyli o specyfice nowej żywności. Wymogi regulacyjne i wyłączność danych
  • Czy rzeczywiście przełom? Wykładnia polskiego zakazu reklamy aptek w wyroku NSA wydanym w sprawie II GSK 3613/17