Litigation

17 gru 2021

Zapraszamy do lektury grudniowego wydania Litigation Alert.

W numerze:

  • Listy ochronne – czy jest na nie miejsce w polskiej procedurze cywilnej?
  • Powództwo wzajemnie w sprawach własności intelektualnej – wybrane problemy
  • Czy ustanowienie tego samego pełnomocnika przez pozwanych solidarnie ograniczy zwrot kosztów zastępstwa procesowego?
  • Kłamstwo ma krótkie nogi, ale bywa uprawnione
  • Wybrane pytania prejudycjalne sądu ds. własności intelektualnej w Warszawie
  • Informatyzacja postępowania upadłościowego