Litigation

09 sie 2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem Litigation.

W numerze:

  • Czy wezwanie do udzielenia informacji może mieć zastosowanie we wszystkich sprawach własności intelektualnej?
  • Elektronizacja postępowania sądowego. Czy zamieszczenie pisma sądowego opatrzonego terminem ustawowym lub sądowym w Portalu Informacyjnym zawsze powoduje skutek doręczenia?
  • Odstąpienie od sporządzenia uzasadnienia postanowienia udzielającego zabezpieczenia roszczeń
  • Wyłączenie badania przedawnienia roszczenia w postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego – uchwała SN z dnia 7 kwietnia 2022 r., III CZP 44/22
  • Umorzenie postępowania egzekucyjnego, a postanowienia wydane na podstawie art. 1050(1) k.p.c.