Litigation

15 lis 2022

W numerze:

  • Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej – ex parte czy inter partes?
  • Podział spółki przez wydzielenie a uczestnictwo obu spółek po podziale w postępowaniu sądowym
  • Brak podpisów pod sentencją postanowienia i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia powoduje nieistnienie orzeczenia – uchwała SN z dnia 6 października 2022 r., III CZP 112/22
  • SLAPP – nowe ryzyka dla podmiotów prowadzących politykę aktywnego angażowania się w spory sądowe