Litigation

01 paź 2020

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, w którym omawiamy praktyczne problemy procesowe i skutki ostatnich zmian w procedurze cywilnej.

W październikowym numerze Litigation Alert:

  • Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach IP
  • Rozprawy online
  • Doręczanie wniosków o uzasadnienie między pełnomocnikami
  • Egzekucja postanowienia informacyjnego
  • Przepisy przejściowe w postępowaniu w sprawach IP
  • Oczywista bezzasadność powództwa