IT-Tech

09 paź 2020

Przedstawiamy nowy, już szósty, numer newslettera IT-TECH!

Poruszamy w nim m.in. następujące zagadnienia:

  • Dekompilacja programu komputerowego przed TSUE (sprawa C-13/20)
  • Ograniczenie możliwości wyboru prawa obcego dla umów licencyjnych
  • Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
  • Dopuszczalność uchylenia tajemnicy telekomunikacyjnej na potrzeby dochodzenia ochrony dóbr osobistych (uchwała SN III CZP 78/19)
  • MF ogłosił interpretację ogólną ws. 50% kosztów