Newsletter krajowy nr 4

12 gru 2023

W numerze:

 • Czy dostawcy narzędzi AI obronią swoich klientów przed pozwami o naruszenie praw własności intelektualnej?
 • Instytucje pożyczkowe pod nadzorem KNF
 • Moderowanie treści użytkowników na podstawie Aktu o usługach cyfrowych – 10 najważniejszych informacji
 • Data Act: nowe obowiązki w zakresie udostępniania danych
 • Prawo konsumenckie: AI właśnie przegląda twoje wzorce umów w Internecie
 • Wyłączność rynkowa leków sierocych nowym prawem własności intelektualnej?
 • Wykluczenie z postępowania podmiotu zagranicznego
 • Położenie terenu inwestycji na obszarze uzupełnienia zabudowy przepustką dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w Polsce
 • (Nie)oczywista ocena znaków towarowych dla produktów leczniczych
 • Najnowsze orzeczenie TSUE ws. zasad wynagradzania pracy ponadwymiarowej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Trudna droga do aktualizacji polskiego systemu „godziwej rekompensaty” z tytułu sporządzania kopii utworów na użytek prywatny