PZP

13 paź 2020

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru PZP!

W numerze:

  • Projekt nowej przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia związanej z cyberbezpieczeństwem (Nowe PZP)
  • Aktualizacja wzorów w sprawie zamówienia publicznego
  • Statystyki Urzędu Zamówień Publicznych za 2019 r.
  • COVID-19 jako podstawa unieważnienia postępowania
  • Czy oświadczenia wykonawcy wystarczą do skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

Życzymy miłej lektury!