lipiec 2023

Prawo Pracy

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj oraz Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • Ustawodawstwie w zakresie zabezpieczenia społecznego w przypadku transgranicznej pracy zdalnej,
 • Podwyższeniu wartości posiłków finansowanych przez pracodawcę, która podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • Zatruciu w czasie przerwy w pracy, które jest wypadkiem przy pracy,
 • Zwolnieniu z PIT świadczenia z tytułu choroby zawodowej,
 • Wydłużeniu okresu legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy,
 • Wyroku TSUE – nieprzekazanie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacji o zwolnieniach grupowych nie jest podstawą do zakwestionowania zwolnień,
 • Zmianie wysokości odpisu na ZFŚŚ,
 • Dyscyplinarnym zwolnieniu pracownika a odmowie noszenia maseczki w trakcie pandemii,
 • Dłuższym terminie na szkolenia okresowe po odwołaniu zagrożenia epidemicznego,
 • Zmianach w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.

Zapraszamy do lektury!

Czerwiec w prawie konkurencji i konsumentów

Co ważnego wydarzyło się w ostatnim miesiącu w zakresie prawa konkurencji i konsumentów? Odpowiedź w nowym wydaniu newslettera naszego Zespołu!

 • Rozszerzenie ochrony przed klauzulami abuzywnymi na rolników – co muszą teraz wiedzieć i zrobić przedsiębiorcy?
 • Przewaga kontraktowa: jak spółdzielnia mleczarska uniknęła kary od Prezesa UOKiK?
 • Antymonopolowe ryzyka w HR’ach?
 • Jeden zarzut – jedna kara? Kontrowersyjna praktyka organu w obszarze ochrony konsumenckiej

czerwiec 2023

Prawo pracy

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m. in. informacje o:
🔹 podwyżce minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej,
🔹 zmianach w postępowaniu z zakresu prawa pracy i ustalaniu minimalnego wynagrodzenia,
🔹 interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczących ryczałtu za pracę zdalną,
🔹 uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego i wydłużeniu czasu na przeprowadzenie zaległych okresowych szkoleń BHP,
🔹 projekcie zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
🔹 dodatkowej przerwie w pracy zależnej od rzeczywistego czasu pracy,
🔹 zmianie wysokości odpisu na ZFŚS.

Zapraszamy do lektury!

Newsletter krajowy nr 2

W numerze:

 • Nowy projekt Aktu w sprawie sztucznej inteligencji przedstawiony przez Parlament Europejski. Zmieniono definicje i rodzaje klasyfikacji systemów AI
 • Kolejna wersja projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC). Czy UKSC jest bliskie uchwalenia?
 • Uchylone decyzje UODO o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej
 • Nowelizacja ustawy VAT nakłada nowe obowiązki na dostawców usług płatniczych
 • Nadchodzą zmiany w reklamie internetowej
 • Prezes UOKiK pomoże w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji?
 • Polski prawodawca planuje istotne ograniczenia sprzedaży i reklamy energetyków
 • Ustawa o systemie kaucyjnym zostanie rozpatrzona przez Sejm
 • Prac nad implementacją dyrektywy DSM i dyrektywy SatCab ciąg dalszy…
 • Skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego dla działania organów NGOsów
 • Proces karny – świadek mimo (?) woli
 • Spodziewane uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego a ważne zmiany w zakresie prawa pracy
 • Nowe postępowanie zabezpieczające w sprawach IP
 • Znak towarowy zgłoszony przez kontrahenta w złej wierze

Maj w prawie konkurencji i konsumentów

Wakacje na horyzoncie, ale ani urzędy, ani ustawodawcy nie zwalniają tempa. Antitrust Alert TKP to garść najnowszych informacji dotyczących praktyki, orzecznictwa i zmian prawnych w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów. W numerze m. in.:

 • Kolejna odsłona omnibusowych kontrowersji
 • Prezes UOKiK kontra rynek e-commerce – spór o ukryte opłaty za zamówienia
 • Inform or perish? Dotkliwe skutki braku informacji przy umowie zawartej poza lokalem
 • Żądanie udzielenia informacji a prawo do prywatności i dane wrażliwe
 • Czy zgoda ze strony Unii to koniec problemów fuzji Microsoft i Activision?
 • Urzędnik też gamer, czyli organy ochrony konkurencji z wizytą u Sony
 • Dyrektywa ECN+ ostatecznie wdrożona
 • Nowe polskie rozporządzenie VBER przyjęte
 • Update: dalsze zmiany w obrębie reguł konkurencji na szczeblu unijnym
maj 2023

FinTech

W numerze omawiamy między innymi:

 • nowe obowiązki dostawców usług płatniczych wynikające z nowelizacji ustawy o VAT;
 • regulacje dla rynku kryptoaktywów na gruncie MiCA;
 • nową wersję projektu UD235 w zakresie zmian w outsourcingu bankowym;
 • zmiany wynikające z nowego projektu ustawy o sygnalistach;
 • poprawki zaproponowane do AI Act.

Prawo pracy

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • zmianach w Rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej
 • nowym Rozporządzeniu w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
 • zmianach w Rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy i nowy wzór świadectwa
 • nowym projekcie ustawy o sygnalistach
 • uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego 

Kwiecień w prawie konkurencji i konsumentów

Co ważnego wydarzyło się w ostatnim miesiącu w zakresie prawa konkurencji i konsumentów? Odpowiedź w nowym wydaniu newslettera naszego Zespołu, którzy przygotowali dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M i Krzysztof Witek!

 • Jak Prezes UOKIK może pomóc przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji?
 • Diabeł tkwi w szczegółach…. Wytycznych, czyli jak informować o obniżkach przy sprzedaży wiązanej
 • Branża fashion na celowniku KE
 • Zmiany prawa konkurencji, których nie wolno przeoczyć
 • O czym pamiętać, projektując proces reklamacyjny?

Zapraszamy do lektury!

fundusz dla MŚP

Fundusz dla MŚP

Uwaga! W ramach funduszu „Ideas Powered for business” od 26 kwietnia 2023 roku można się ubiegać nie tylko o zwrot środków na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych, ale również wnioskować o dofinansowanie do zgłoszeń wynalazków oraz nowych odmian roślin. Dotacja przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. O dofinansowanie mogą się ubiegać także przedsiębiorcy, którzy uzyskali dotację z Funduszu MŚP w poprzednich latach. Dotacja nie działa z mocą wsteczną, koszty działań przeprowadzonych przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji nie mogą zostać zwrócone. Fundusz działa do 8 grudnia 2023 r. Radzimy jednak nie zwlekać z decyzją! Ilość środków jest ograniczona – dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym alercie.

Life Science

Zapraszamy Państwa do lektury majowego wydania Newslettera Life Science.
W numerze:

 • Owady jako nowa żywność
 • Nadchodzą zmiany w sprzedaży i reklamowaniu napojów energetycznych
 • Zakaz reklamy nieokreślonych produktów leczniczych, czyli rzecz o programach lojalnościowych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
kwiecień 2023

Prawo pracy

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy;
 • możliwości uzyskania dotacji z ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy;
 • wprowadzeniu na stałe 2 dni zwolnienia dla krwiodawców;
 • precedensowym wyroku dot. zakazu dyskryminacji niezależnie od formy zatrudnienia;
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Prawo karne w biznesie

Zapraszamy Państwa do lektury pierwszego wydania alertu Prawa karnego w biznesie. Jest naszą odpowiedzią na rosnące wyzwania dla obrotu gospodarczego. Przedsiębiorcy coraz częściej zderzają się z działaniami organów ścigania. Muszą dochodzić swoich praw jako pokrzywdzeni przestępstwami, a nawet bronić się przed działaniami konkurentów kierujących przeciwko nim postępowanie karne. Regulacje obrotu gospodarczego stają się coraz bardziej skomplikowane: nawet pozornie oczywiste działania biznesowe mogą wpędzić w kłopoty.

W naszym alercie dzielimy się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi prawa karnego. W numerze:

 • Łapownictwo menedżerskie – mało znane, bardzo ryzykowne
 • Zniesławienie w Internecie. Jak chronić spółkę?
 • Znaki towarowe – dlaczego warto poszukiwać ich prawnokarnej ochrony?
 • Mesdames et Messieurs… faites vos jeux! … zgodnie z prawem. O ryzyku nielegalnej gry losowej