Prawo karne w biznesie

18 kwi 2023

Zapraszamy Państwa do lektury pierwszego wydania alertu Prawa karnego w biznesie. Jest naszą odpowiedzią na rosnące wyzwania dla obrotu gospodarczego. Przedsiębiorcy coraz częściej zderzają się z działaniami organów ścigania. Muszą dochodzić swoich praw jako pokrzywdzeni przestępstwami, a nawet bronić się przed działaniami konkurentów kierujących przeciwko nim postępowanie karne. Regulacje obrotu gospodarczego stają się coraz bardziej skomplikowane: nawet pozornie oczywiste działania biznesowe mogą wpędzić w kłopoty.

W naszym alercie dzielimy się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi prawa karnego. W numerze:

  • Łapownictwo menedżerskie – mało znane, bardzo ryzykowne
  • Zniesławienie w Internecie. Jak chronić spółkę?
  • Znaki towarowe – dlaczego warto poszukiwać ich prawnokarnej ochrony?
  • Mesdames et Messieurs… faites vos jeux! … zgodnie z prawem. O ryzyku nielegalnej gry losowej