Prawo pracy

30 lis 2022

Alert zawiera m.in. informacje o:

  • nowych stawkach diet z tytułu podróży służbowych,
  • zmianach w ubezpieczeniach społecznych,
  • planowanym uchyleniu przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej wydłużających ważność wiz, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu w Polsce,
  • projekcie dotyczącym elektronicznego zawierania umów,
  • wyroku NSA dotyczącym skutków podatkowych kosztów legalizacji pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce.