Prawo pracy

23 gru 2022

Alert zawiera m.in. informacje o:

  • aktualnym statusie prac nad projektem dotyczącym pracy zdalnej,
  • objęciu obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej,
  • planowanym uchyleniu przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej wydłużających ważność wiz, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu w Polsce,
  • projekcie zmian w kodeksie postępowania cywilnego.