Prawo pracy

28 lut 2023

Alert zawiera m.in . informacje o:

  • wyroku w sprawie możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem, który kwestionuje organizację
  • pracy zdalnej w firmie,
  • wejściu w życie przepisów dotyczących kontroli trzeźwości,
  • projekcie ustawy o sporach zbiorowych pracy,
  • autozapisie do PPK,
  • implementacji dyrektyw work-life balance oraz transparency.