Prawo pracy

31 mar 2023

 Alert zawiera m.in. informacje o:

  • nowelizacji kodeksu pracy dotyczącej implementacji dyrektyw work-life balance i transparency,
  • zmian dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
  • zmian dotyczących świadectw pracy,
  • wejścia przepisów dotyczących pracy zdalnej,
  • terminu na złożenie deklaracji ZUS ZSWA.