Prawo pracy

19 kwi 2023

Alert zawiera m.in. informacje o:

  • wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy;
  • możliwości uzyskania dotacji z ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy;
  • wprowadzeniu na stałe 2 dni zwolnienia dla krwiodawców;
  • precedensowym wyroku dot. zakazu dyskryminacji niezależnie od formy zatrudnienia;
  • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.