Prawo pracy

30 cze 2023

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m. in. informacje o:
🔹 podwyżce minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej,
🔹 zmianach w postępowaniu z zakresu prawa pracy i ustalaniu minimalnego wynagrodzenia,
🔹 interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczących ryczałtu za pracę zdalną,
🔹 uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego i wydłużeniu czasu na przeprowadzenie zaległych okresowych szkoleń BHP,
🔹 projekcie zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
🔹 dodatkowej przerwie w pracy zależnej od rzeczywistego czasu pracy,
🔹 zmianie wysokości odpisu na ZFŚS.

Zapraszamy do lektury!