Prawo pracy

29 wrz 2022

Alert zawiera m.in. informacje o:

  • wysokości płacy minimalnej w 2023 r.,
  • kwestiach dot. sztucznej inteligencji w zakresie prawa pracy,
  • planowanych zmianach dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce,
  • nowych limitach dla pracujących rencistów i emerytów od września 2022.